خانه / خانه / آزمایشگاه کودکان / نقش مدل ها، رويکردها و نظريه هاي يادگيري در طراحي و توليد نرم افزارهاي آموزشي مبتني بر تکنيک واقعيت مجازي

نقش مدل ها، رويکردها و نظريه هاي يادگيري در طراحي و توليد نرم افزارهاي آموزشي مبتني بر تکنيک واقعيت مجازي

 

ضرورت استفاده از تکنيک واقعيت مجازي در عصر اطلاعات و دانش جهت آموزش مهارت هاي پرستاري با توجه به وظايف حساس پرستاران بر کسي پوشيده نيست. نرم فزارهاي آموزشي مبتني بر شبيه سازي با واقعيت گرايي و کيفيت بالا راهبرد قابل تاملي براي محدود کردن خطرات زياد آموزش پرستاري به روش سنتي بوده و مي توانند سبب کاهش خطاهاي پزشکي و افزايش ايمني بيماران شوند. در اين مطالعه به بررسي نقش مدل ها، رويکردها و نظريه هاي يادگيري در طراحي و توليد نرم افزارهاي آموزشي مبتني بر شبيه سازي در آموزش پرستاري پرداخته مي شود.

مواد و روش کار: براي اين مطالعه مروري سيستماتيک، کليه مقالات منتشرشده از سال هاي 2000 تا 2015 که مرتبط با نرم افزارهاي آموزشي مبتني بر واقعيت مجازي در آموزش پرستاري بود، به دو زبان انگليسي و فارسي موردبررسي و تحليل قرار گرفت. ابتدا سوال مطالعه تعريف و استراتژي جستجو مشخص گرديد. براي جستجوي مطالعات از پايگاه هاي اطلاعاتي بين المللي و منابع داخلي ازجمله SID، CINAHL PubMed، Web of Science، EBSCO Host، Irandoc،Iranmedex Google Scholar با استفاده از کليدواژه هاي آموزش، پرستاري، نظريه هاي يادگيري، نرم افزار، شبيه سازي، تکنيک واقعيت مجازي، مدل و ترکيب آن ها استفاده گرديد. مقالاتي که شرايط ورود به مطالعه را داشتند ازنظر کيفيت با استفاده از چک ليست هاي مربوطه ارزيابي شدند.
يافته ها: تعداد 850 مورد مقاله يافت شد و 12 مقاله که ارتباط مستقيم باهدف مطالعه داشتند، براي بررسي و تحليل بيشتر انتخاب شد. از 12 مقاله، چهارمقاله به يادگيري به عنوان امر شناختي و ساختاري توجه داشتند. پنج مقاله از مدل شبيه سازي جفريز و اصول نظريه هاي يادگيري استفاده کرده بودند.

نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد با توجه به نياز مراکز بهداشتي به پرستاران ماهر و نياز به نرم افزارهاي مبتني بر تکنيک واقعيت مجازي به عنوان ابزار آموزشي در آموزش پرستاري، استفاده آر مدل هاي شبيه سازي و نظريه هاي يادگيري در جهت هدايت طراحي و توليد اين نرم افزارها به سمت يادگيري مبتني بر صلاحيت حرفه اي ضروري به نظر مي رسد.

نویسنده : حمید مقدسی و همکاران

منبع: http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=

287292

 

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

ali_blog_831174554289

زمان برگزاری کنکور 98

آزمون سراسری سال ۹۸ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ تیرماه در حوزه‌های ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *