خانه / دوره های آموزشی / دوره های آموزشی ویژه والدین

دوره های آموزشی ویژه والدین

سبک های فرزند پروری

 1. والدین چکار کنند فرزندانشان در آینده مشکلات و کمبود عاطفی نداشته باشند؟
 2. راه ها و روش های علمی ایجاد انگیزه در فرندان
 3. روش های افزایش اعتماد به نفس فرزندان
 4. انواع سبک های فرزند پروری چیست؟

ویژگی کودکان در مراحل مختلف زندگی

 1. ویژگی های اختصاصی دانش آموزان در سنین مختلف چیست؟
 2. مراحل رشد اخلاقی در کودکان و ارائه راهکار برای والدین برای مدیریت صحیح رشد اخلاقی فرزندان
 3. روش های برخورد و تعامل با فرزندان در دوره نوجوانی
 4. با کودکان دارای مشکلات کج خلقی چگونه باید رفتار کرد؟
 5. راهای پیشگیری از دچار شدن فرزندان اعتیاد به اینترنت در سنین مختلف چیست؟
 6. ویژگی های کودکان در دوره بلوغ چیست ؟ (بلوغ:عاطفی، عقلی، جسمی)

 

روش های شکل دهی رفتارهای مثبت در فرزندان

 1. روش های ایجاد رفتار های مثبت در فرزندان (بر اساس دیدگاه های روانشناسی)
 2. روش های کاهش رفتار های منفی در فرزندان (بر اساس دیدگاه های روانشناسی)
 3. روش های تثبیت رفتار های مثبت در فرزندان (بر اساس دیدگاه های روانشناسی)