خانه / دوره های آموزشی / دوره‌های آموزشی معلمان و مربیان / دوره آموزشی طبقه‌بندی اهداف آموزشی در حیطه‌های سه گانه (شناختی ، عاطفی ، روانی _حرکتی)

دوره آموزشی طبقه‌بندی اهداف آموزشی در حیطه‌های سه گانه (شناختی ، عاطفی ، روانی _حرکتی)

دوره آموزشی

وبینار آموزشی طبقه‌بندی اهداف آموزشی در حیطه‌های سه گانه (شناختی ، عاطفی ، روانی _حرکتی) :

 

 

 

برای ثبت‌نام کلیک کنید