خانه / دوره های آموزشی / دوره‌های آموزشی معلمان و مربیان / اصول علمی طراحی سوالات امتحانی در انواع حیطه‌های آموزش (شناختی ، عاطفی ،روانی _ حرکتی)

اصول علمی طراحی سوالات امتحانی در انواع حیطه‌های آموزش (شناختی ، عاطفی ،روانی _ حرکتی)

دوره آموزشی

وبینار آموزشی اصول علمی طراحی سوالات امتحانی در انواع حیطه‌های آموزش (شناختی ، عاطفی ،روانی _ حرکتی):

یکی از عوامل بسیار مهم در فرآیند آموزش و یادگیری موثر و همچنین حفظ و تداوم آن ارزشیابی از آموخته های دیگران است و این ارزشیابی زمانی اثر بخش و پایدار می باشدکه مجموعه سوالات هر آزمون بر اساس معیارهای صحیح علمی و استاندارد تهیه شود و با توجه به ناهمگونی های متعدد و دخالت سلایق فردی و احتمالا عدم آشنایی بعضی از طراحان سوالات امتحانی با ابعاد فنی مسئله و عدم رعایت حیطه های شناختی و استفاده از تمام فصول کتاب در طراحی ، پیامدهای منفی حاصل از آن بر امر ارزشیابی آثار سوئی به همراه داشته است که مورد توجه متخصصین فن و اساتید علوم تربیتی و سنجش و اندازه گیری قرار گرفته است .

 

 

برای ثبت‌نام کلیک کنید