خانه / ارزشیابی و تحلیل نتایج / وبینار آموزش آمار مقدماتی و کاربرد آن در پژوهش

وبینار آموزش آمار مقدماتی و کاربرد آن در پژوهش

روش تحقیق عمومی

مشخصات دوره

عنوان دوره:آمار مقدماتی و کاربرد آن در پژوهش
مدت دوره: 4 ساعت: 2 جلسه 2 ساعته
مدرس:

هزینه دوره: 40000 تومان

زمان برگزاری:

پیش‌نياز: ندارد

سرفصل ها

 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • جامعه
 • نمونه
 • متغیر
 • مقیاس‌­های اندازه­‌گیری
 • توزیع­‌های فراوانی و نمودارها
 • اندازه‌های گرایش مرکزی
 • شاخص‌های پراکندگی
 • نمره­‌های استاندارد
 • منحنی طبیعی

 

برای ثبت نام کلیک کنید